Jugoszlávia

1976.október 19-24.

október 19. / Szarajevó
műsor: H-moll szvit, Sikoltások, Megdicsőült éj

október 20. / Szarajevó
műsor: Fölszállott a páva, Kötelékek, Tavaszünnep

október 22. / Jajca
műsor: H-moll szvit, Sikoltások, Megdicsőült éj

műsor: október 24. / Brcko
műsor: Fölszállott a páva, Kötelékek, Tavaszünnep

A Pécsi Balett Jugoszláviában

Jugoszláviában vendégszerepelt október 17-25-ig a Pécsi Balett. A két ország közötti kulturális egyezmény értelmében négy előadást tartottak Szarajevóban, Bosznia-Hercegovina történelmi emlékű fővárosában kettőt, a vízeséseiről híres Jajcéban és a Száva parti Brckóban egyet-egyet. Az együttes két műsor-összeállítást mutatott be, hogy a külföldi közönség széles választékban ismerje meg a Pécsi Balett művészi elképzeléseit, sajátos tánckultúráját.
Az egyik esten Tóth Sándor egyfelvonásos balettjei kerültek színre saját rendezésében. Bach h-moll szvit-je, a Sikoltások (vagyis Mahler IX. szimfóniájának 4 tétele), valamint Schönberg nyomán a filozofikus Megdicsőült éj került egy műsorba Ezt a programot látta október 19-én a szarajevói színház nézőterét zsúfolásig megtöltő közönség, valamint azok, akik október 22-én Jajce művelődési házában gyűltek össze.
A másik est koreográfusa és rendezője Eck Imre. Gazdag munkásságából ezúttal ő is három egyfelvonásost választott ki: a Kodály zenére készült Fölszállott a pává-t, a látványos színpadképű Kötelékek-et Lajtha László vonósnégyesére és végül Sztravinszkij partitúrájára Tavaszünnep című szimfonikus balettjét Ez az összeállítás Szarajevóban október 20-án került előadásra, illetve október 24-én Brckóban nyújtott élményt a modern balettművészettel ismerkedőknek.
A jól sikerült jugoszláviai vendégszereplésen Bosznia-Hercegovina párt-, állami és kulturális vezetői rendkívül nagy figyelemmel vették korul társulatunkat. Láthatóan fontos esemény volt Szarajevóban a Pécsi Balett fellépése Ezt bizonyította a nagy érdeklődéssel kísért sajtó-tájékoztató, valamint az, hogy Halász József, hazánk belgrádi nagykövete is megjelent a bemutatón és fogadást adott a vendégek tiszteletére.
Társulatunk számára a két szarajevói vendégszereplés hatalmas sikere azért is értékes, mert ott a táncművészetet már ismerő és szerető közönség előtt lépett fel. A bemutatott hat balett tehát maradéktalanul megállta helyét külföldön A Jajcéban és Brckóban tartott előadások viszont egyúttal népművelési feladatot is jelentettek: ezekben a művelődési házakban eddig kevés együttes lépett még fel, a balett számára pedig teljesen fehér területet jelentettek. Jugoszláv partnereink ezért nagyon fontosnak tartották, hogy a városok a modern balettel színvonalas együttes jóvoltából kezdjék meg az ismerkedést.
A jugoszláviai turné eredményei közé tartozik, hogy sikerült a szarajevói balett tagjaival személy szerint is emberi, baráti kapcsolatokat teremteni. S bár a balett vezetőjének. Katarina Kockának váratlan megbetegedése miatt tervezett magyarországi vendégszereplésük halasztást szenved, a szarajevói társulattal kialakult kedvező viszony eredményeként a színház igazgatója felkérte Eck Imrét és Tóth Sándort, hogy a következő évadban új táncműveket tanítsanak be.
A Jugoszláviában őszinte sikert aratott műsorok kiállták a próbát így alkalmasnak bizonyulnak arra is, hogy a Pécsi Balett a Szovjetunióban és Kubában is velük vendégszerepeljen

Nádor Tamás // Táncművészet, 1977/ 1

Sikeres vendégszereplés

Hazaérkezett sikeres jugoszláviai vendégszerepléséről a Pécsi Balett. A két ország közti kulturális egyezmény értelmében négy előadást tartottak. Útjuk első állomása Sarajevo volt, ahol 19-én és 20-án mutatták be műsorukat. Mindkét alkalommal zsúfolásig megtelt a színház nézőtere. Kedden Tóth Sándornak Bach, Mahler és Schönberg zenéjére készített koreográfiái szerepeltek a műsoron, szerdán pedig Eck Imre három balettje (Kodály, Lajtha, Sztravinszkij zenéjével) nyújtott ízelítőt a Pécsi Balett gazdag repertoárjából. A közönség lelkesen ünnepelte a pécsi együttest, melynek tiszteletére Halász József, hazánk belgrádi nagykövete, a bemutató után fogadást adott. A következő este a pécsiek a Sarajevói Balett tagjaival ismerkedtek, akik viszonozva a pécsiek vendégjátékát, november 15-én és 16-ón Pécsett, majd Szegeden lépnek fel. Október 22-én Jajce művelődési házában Tóth Sándor balettjeinek tapsolt a közönség, október 24-én pedig a Száva-parti Brcko-ban Eck Imre koreográfiái nyújtottak a modern balettművészettel ismerkedőknek élményt. Az együttes e két magas színvonalú, művészi elképzeléseit és sajátos tánckultúráját egyaránt tükröző műsorral vendégszerepei novemberben a Szovjetunióban.

– dnt – // Dunántúli Napló, 1976. október 26.