Balett 1977

Öt etűd cimbalomra · A tűz fiai · Disco

Bemutató: 1977. október 14.   Pécsi Nemzeti Színház

Műleírás:

Szép küldetés

Szép és kötelező küldetésnek érzem a kortárs zeneszerzők alkotásaira baletteket készíteni. Nagy felelősség e kiváló szerzők zeneműveit a közönség széles rétegei felé közvetíteni, akik közül talán sokan csak most ismerkednek a modern zene izgalmas, sokszor szokatlan hangzásvilágával.
Az Öt etűd cimbalomra a szimfonikus balettek sorába tartozik, de ebben a műben tágítani szeretném szimfonikus balettjeim eddigi hangulathordozó dramaturgiáját. E balettben a különböző tételek nagyonis pontosan megfogalmazott emberi viszonyokat, kapcsolatokat mutatnak be, de elsődlegesen a mozgás, a tánc eszközeivel. Tisztelet és köszönet Fábián Mártának, a kiváló cimbalomművésznek, aki a zeneművek kimagasló szintű interpretálásával segítségünkre volt a balett megalkotásában.
A Tűz fiai című balett súlyos történelmi helyzetben mutat be egy emberi közösséget. Az emberi szabadságvágy elementáris erővel lázad fel az erőszak, a félelmet keltők ellen és megteremti hőseit, a forradalmárokat, a Tűz fiait. Róluk szól ez az egyfelvonásos balett, emléket állítva mindazoknak, akik életüket áldozták az emberi szabadságért.
A harmadik darabban egy vérbeli disco-estre hívjuk meg nézőinket, ahol mindenkinek nagyon jó szórakozást és jó hangulatot kívánunk. – Tóth Sándor

Sajtó, kritika:

Bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban Korszerű gondolatok – modern mozgáskultúrával

A Pécsi Balett pénteken Tóth Sándor koreográfus három egyfelvonásos művének bemutatásával kezdte az évadot. A „Balett '77” összefogó cím már jelzi a tartalmat: híven a társulatot létrehozó eszmékhez, korszerű gondolatokat fejeznek ki a bemutatásra kerüli művek, modern mozgáskultúrával, élő magyar zeneszerzők műveinek inspirációja alapján.
Mind a művek műfaját, mind a táncstílust tekintve, a bemutatott művek Tóth Sándor koreográfusi sokszínűségét, ötletességét bizonyította. Koreográfiáiban megőrizte a Pécsi Balettet eddig is jellemző mozdulatrendszert, de ugyanakkor bővítette a korszerű klasszikus balett elemeivel. E két kifejezési mód alkalmazása révén színesebb, gazdagabb lett a tánc nyelvezete, így a gondolatok is plasztikusabban juthattak kifejezésre.
Az est első műve: „Öt etűd cimbalomra” c. szimfonikus balett, Sáry László. Kurtág György, Petrovics Emil és Szokolay Sándor cimbalomra készült, Fábián Márta cimbalomművész előadásában hallható kompozíciók balettváltozata. E cselekmény nélküli, érzelmeket, vonzalmakat bemutató mű a koreográfus biztos zenei érzékét bizonyította a zenei és a tánc-nyelvezet sikeres találkozása révén. A korszerű mozdulat-rendszer, a gesztusok és pózok ritmikus változása, ezeknek tiszta vonalvezetése, a csoportok térbeli elhelyezése az archaizáló frízek megelevenedésének érzetet keltették. A koreográfusi gondolat megvalósítói közül Bretus Mária és Solymos Pál kettőse volt atmoszférikus, míg a harmadik tételben – a humortól sem félve – jellegzetes lelkiállapotot, magatartást ábrázolt kitűnő érzékkel Zarnóczai Gizella.
Abban a szerencsés helyzetben lehetett a pécsi közönség, hogy e műveket október 12-én a Liszt Ferenc hangversenyteremben hallhatta a „Korunk Zenéje” hangversenysorozatban. E művel kapcsolatban idézünk Kircsi László írásából: „Kurtág zenéjének .. melyben mozgások, cselekvések, emlékek, széles skálájú érzelmek éppúgy megtalálhatóak..., mint a zenei múlt tisztelete, ... példázzák ..., hogyan válhat hangzóvá egy mozdulat, egy gesztus ...” (Dunántúli Napló, 1977. okt. 15.). E zenei ábrázolás tánci megvalósulását láthattuk péntek este.
A szimfonikus költeményt a Szöllősy András zenéjének hatására készített „A tűz fial” c. balettdráma követte. Az otthonukból erőszakkal kiszakított érzelmeket foglalta táncba a koreográfus. A küzdelem és kiszakított, meggyötört emberek áldozatvállalását, az eközben kialakuló lelkiállapotot, érzelmeket foglalta táncba a koreográfus. A küzdelem és kibontakozás folyamatát, a kapcsolatok kifejezését expresszív, drámai test- és kézmozdulatokkal jelezte, szemben az erőszakon képviselők éles, szögletes mozdulatrendszerével. A börtönjelenet álomképében a férfi és nő azonos tartalmú érzéseit kétféle mozgásrendszerrel ábrázolta – a nő lírai, klasszikus elemekből felépített, nyújtott vonalvezetésű tánca és a férfi határozott, erőteljesebb mozdulatai –, erősítették a drámai hatást Uhrik Dóra betegsége miatt „Az első fiú asszonya” szerepét Tiborcz Zsuzsa vette át. E szerep kulcsfontosságú a műben, mert ez a szóló az első drámai mozzanat, amely meghatározza a cselekmény, a dráma további sorsát. Sajnos, Tiborcz Zsuzsa ehhez a szerephez még nem tudott felnőni, nem éreztük a gesztusok mögött ezeknek mély tartalmát A klasszikus iskolán felnőtt fiatal táncosnőnek a Pécsi Balettet jellemző táncstílus mellett ennek specifikus gondolatrendszerét is át kell vennie, hogy megfeleljen annak a követelménynek, amely országosan – sőt külföldön Is – fémjelzi a magyarországi modern balettegyüttest.
A drámai hatást feloldó befejező mű a fiatalok szórakozását bemutató Disco. A társastánc elemeit ismerve, ezt felhasználva mutatja be a koreográfus a fiatalok gyorsan alakuló érzelemvilágát: mindig a legújabb a legszebb, a legjobb. Az időnként revűszerű beállítás mellett – amely e műfajban elkerülhetetlen – olyan elementáris lendületű táncnak lehettünk tanúi, amely magával ragadta azokat is, akik e szórakozásnak kevésbé ismerői, szeretői.
A koreográfus elképzeléseit megvalósító táncosok közül ki kell emelni Körmendy Lászlót „A tűz fia” c. mű befejező jelenetében nyújtott mélységet és szuggesztivitást tartalmazó szép táncáért. Az est felfedezettje: Zarnóczai Gizella. A három bemutatott műben különböző táncstílusban különböző érzelmeket, jellemeket ábrázolt a tartalomnak megfelelő kifejezéssel, hitelesen, nagyon szép mozgáskultúrával. Azt a táncos típust ismertük meg benne, aki él a táncban, teljes mértékben azonosul a megjelenített személy érzelemvilágával, aki a tánc elemeit nem külsődleges eszközként használja, hanem eszköz a kifejezés érdekében. Művészi képességeit, sokoldalúságát a Disco-beli alakítással csak megerősítette. „A tűz fial” pas de deux-jének lírai tánca után ennek teljesen ellentétes mozgásrendszerében olyan vitalitással, atmoszférikus képességgel táncolt, amely megérdemelten aratott nagy sikert.

Fonay Zsuzsa // Dunántúli Napló, 1977. október 22.

Színlap, műsorfüzet, plakát:

Balett 1977
Balett 1977
Balett 1977

Öt etűd cimbalomra

I. tétel / zeneszerző: Sáry László

Bemutató: 1977. október 14.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 31

Alkotók, szereplők:

koreográfus: Tóth Sándor

zeneszerző: Kurtág György

zeneszerző: Petrovics Emil

zeneszerző: Szokolay Sándor

zeneszerző: Sáry László

asszisztens: Stimácz Gabriella

díszlettervező: Tóth Sándor

jelmeztervező: Gombár Judit

fénytervező: Hasznosi Gyula

Műleírás:

I. tétel / zeneszerző: Sáry László
szereplők: Prepeliczay Annamária, Zarnóczai Gizella, Baráth Ildikó, Lovas Pál
II. tétel / zeneszerző: Kurtág György
szereplők: Bretus Mária, Solymos Pál
III. tétel / zeneszerző: Kurtág György
szereplők: Zarnóczai Gizella
IV. tétel / zeneszerző: Petrovics Emil
szereplők: Tamás Gyöngyi, Kuli Ferenc
V. tétel/ zeneszerző: Szokolay Sándor
szereplők: Kuli Ferenc, Bretus Mária, Solymos Pál, Prepeliczay Annamária, Zarnóczai Gizella, Baráth Ildikó, Tamás Gyöngyi, Lovas Pál

Színlap, műsorfüzet, plakát:

Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra

Fotók:

Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra
Öt etűd cimbalomra

A tűz fiai

Balett 1 felvonásban

Bemutató: 1977. október 14.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 25

Alkotók, szereplők:

koreográfus: Tóth Sándor

zeneszerző: Szöllősy András

asszisztens: Stimácz Gabriella

díszlettervező: Tóth Sándor

jelmeztervező: Gombár Judit

fénytervező: Hasznosi Gyula

Fotók:

A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai
A tűz fiai

Disco

Bemutató: 1977. október 14.   Pécsi Nemzeti Színház Nagyszínháza
Előadásszám: 53

Alkotók, szereplők:

Műleírás:

GLORIA / Paronai Magdolna / Baráth Ildikó, Gallovits Attila
MA BAKER / Zarnóczai Gizella
SILENT LOVER / Prepeliczay Annamária / Tamás Gyöngyi, Hajzer Gábor
DADDY COOL / Hetényi János

Fotók:

Disco
Disco
Disco
Disco
Disco
Disco
Disco
Disco