Tíz éves a Pécsi Balett

1970

Tisztelt ünneplő közönség!

Olyan alkalom hozott össze bennünket, a város művészetkedvelő közönségét, a hazai és külföldi táncművészet képviselőit, amely titkán adódik: egy szemünk láttára felnőtt, hírnevet szerzett együttes ünnepli tízéves jubileumát. Alkalom ez egyben az évtizedes művészi tevékenység felmérésére, alkalom arra, hogy egy pillanatra megállítsuk a munkás hétköznapok sorát és ünnepi hangulatban köszöntsük a szívünkhöz nőtt Pécsi Balettet.
Kultúrpolitikánk célkitűzései, egy város kulturális igényei egy sokarcú színház áldozatkészsége és egy kisszámú, de annál lelke­sebb művészcsoport szándékai hozták létre tíz évvel ezelőtt a Pécsi Nemzeti Színház kebelében működő balettegyüttest. A város közönsége tíz évvel ezelőtt tapsolt először a Pécsi Balett először talán meg­hökkentő, de gondolat- és érzelemgazdagságával lenyűgöző, új hanggal, új színnel jelentkező produkciójának. Azóta a fővárostól a legkisebb falvakig hazánk közönsége is megismerte az együttes nevét, megbarát­kozott a táncművészet általuk kikísérletezett új útjaival, gyönyör­ködött táncuk szépségében, kifejező erejében. Ez a név: Pécsi Balett, az évek folyamán márka lett, vonzó név, amely a közönségnek új művészi élményeket, újabb és újabb szellemi izgalmakat, a szakmabelieknek ele­mezni és megvitatni valót, a külföldnek pedig a szocialista Magyaror­szág egyre gazdagabb művészeti életének egy-egy üzenetét jelenti.
Mi magunkénak valljuk a Pécsi Balettet, s büszkék vagyunk arra, hogy városunk lehetett az otthona az újkori magyar táncművészet egyik legbátrabban újító kísérleti műhelyének. örülünk annak, hogy produkcióik legtöbbje túljutott a kísérlet fokán, korunk művészetének jellemző részévé lett, s arra is elég erős, hogy más művészeti ágakra is termékeny hatást gyakoroljon.
Tudjuk, nem kevés munka, fáradság, erőfeszítés van ezek mögött az eredmények mögött. Sok ember, szerv segítsége és munká­ja, de mindenekelőtt mégis az együttes vezetőinek, tagjainak,a Pécsi Balett produkcióiban részvevőknek a munkáját ismerjük, s erőnk szerint mindig megoldani igyekeztünk azokat a gondokat is, amelyek az eredményekkel párhuzamosan halmozódó nagy feladatokkal járnak együtt. Legyen azonban ez az ünnep alkalom arra is, hogy elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, a Pécsi Balett régi és új tagjainak, vezetőinek, a velük együttműködő művészeknek, a színház vezetőinek és dolgozóinak,akiknek tevékenysége mind benne foglaltatik a tíz esztendő nagyszerű eredményeiben.
Ez az ünnep csupán egy visszapillantás idejére jelent megállást a munkában, csupán annyi, időre, hogy Pécs városa és az ország közönsége elmondhassa köszönetét és jókívánságait.
Hiszünk abban, hogy a Pécsi Balett töretlenül halad tovább művészi útján, megtartja és továbbfejleszti eddigi eredményeit, továbbra is friss, modern, a ma emberéhez szóló alkotásokkal örvendezteti meg közönségét. Bízunk benne, hogy tovább növeli művészi kifejezőeszközei­nek gazdag skáláját, elmélyíti mondanivalóját, elevenen megtartja az együttes táncosainak fiatalos lendületét, művészet iránti aláza­tát, szakmai és emberi értékeit. Hisszük, hogy az együttes eddigi hírnevéhez méltóan halad tovább a maga által választott, nem könnyű, de értékes eredményeket csak a folytonos munka és erőfeszítések révén hozó művészi útján.
Mindehhez további erőt, tudást, hitet és művészi meggyőződést kívánunk a Pécsi Balettnek!